Pilot Temel

Pilot Temel telsize var gücüyle bağırıyordu: – “Ula, sağ motor bozuldu. Düşeyrum, düşeyrum. Meydey düşeyrum. Kule düşeyrum.” Kule hemen cevapladı : – “Mesaj anlaşıldı. Yerinizi bildirin, yer...