İncili Çavuş İş Başında

İncili Çavuş, padişahın isteği üzerine vezirlerinden birinin taklidini yaparak padişahı eğlendirmiş. Bunu duyan vezir haliyle çok kızmış: – İncili’yi geberteyim de aleme ibret olsun, demiş. Can derdine düşen ...