Temel – Maske

Temel’i Ameliyat edecekler; doktorlar maskelerini takıyorlar, Temel atılıyor: – Poşuna maske takmayun, pen sizi tanayrum.