Uğursuz Kadın

Cafer komadadır. Yanında ise karısı… Cafer’in gözleri nemli, kısık sesiyle karısına doğru bakar ve konuşmaya başlar: – “İlk işten kovulduğum zaman yanımda idin. İflas ettiğim gün oradaydın. Vuruld...